BAYİLİKLERİMİZ VE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

Hızlı yumurta alerjen test kiti

Ürün tanımı

Hızlı yumurta alerjen test kiti

 

 

Besin Alerjenleri hassas kişilerde bağışıklık sisteminin tepki vermesine neden olabilen besin proteinleridir. Sindirilmeleri halinde, besin alerjenleri ürtiker ve kaşınmadan anafilâksiye kadar varan çeşitli tepkilere yol açabilirler. Anafilâksi kusma, ishal, solunum zorluğu, ağız ve dilde şişme ve kan basıncında hızlı düşme gibi sonuçları olan şiddetli bir alerjik tepkidir.

 

Yetişkinleri yaklaşık yüzde 2 ila 3'ü ile çocukların yüzde yaklaşık 5 ila 8'i besin alerjenlerine bir dereceye kadar hassastır. Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde bile 6 milyondan fazla besin alerjisi olduğu bilinen birey bulunmaktadır ve bunlar arasında yumurta alerjisi en yaygınıdır.

 

 

 

Besin üreticileri besin alerjisi olanları ürünlerinin üzerinde muhteviyatının bir listesini açıkça vermek sureti ile korurlar. Yumurta bileşenlerinin varlığının test edilmesi sureti ile besin üreticilerinin listelenmemiş - ve tehlikeli olması olası - muhteviyatın besin ürününe girmesini engellemesi mümkün olur. 

 

KULLANIM AMACI

 

Yumurta Alerjenleri için Veratox makarna, salata sosu, kek harcı ve dondurma gibi besin ürünlerindeki işlenmemiş ve ısıl işlemden geçmiş yumurta proteinlerinin nicel analizi için tasarlanmıştır.

 

HEDEF KULLANICI

 

Bu test kiti, kalite kontrol çalışanları ve yumurta ve yumurta ürünleri bulaşmış olabilecek besinlere tanışık kişilerce kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Teknik çok önemli olduğundan işlemi gerçekleştirecek kişilerin bir Neogen temsilcisi ya da Neogen eğitimini tamamlamış bir kişi tarafından eğitilmesi gereklidir.

 

TAHLİLİN TEMELLERİ

 

Veratox Yumurta Alerjen testi, bir sandviç enzim bağlantılı immunosorbent tahlildir (S-ELISA). Yumurta proteini numunelerden tamponlu bir tuz çözeltisi ile (PBS) ısıtılmış su banyosunda çalkalamak ve ardından merkezkaç ya da filtreleme yapmak sureti ile çıkarılır. Yumurta proteini çıkarıldıktan sonra örneklenir ve antikor kaplı hokkalara (yakalama antikoru) konur ve burada bekletilme sonunda antikorlar ile bağ yapar.

 

Bağlanmamış tüm proteinler yıkanıp atılır ve enzim yaftalı ikinci bir antikor (tespit antikoru) eklenir. Tespit antikoru zaten bağlı olan yumurta proteinine bağlanır. İkinci bir yıkamadan sonra da sabstrat eklenir. Bağlı tespit antikorunun varlığı nedeni ile renk ortaya çıkar. RedStop miyar eklenir ve son çözeltinin rengi incelenir. Kontrol grubunun optik yoğunlukları bir standart eğri teşkil eder ve numune optik yoğunlukları bu eğriye göre çizilir ve bu surette alerjenin tam miktarı saptanır.

 

SAKLAMA GEREKLİLİKLERİ

 

Kit 2 - 8oC (35 - 46oF) soğutmalı ortamda tutulduğu müddetçe yaftasındaki son kullanma tarihine kadar kullanılabilir.

 

VERİLEN MALZEMELER

 

1. 48 antikor kaplı hokka

2. 48 kırmızı işaretli transfer hokkası

3. 5 sarı işaretli 1.5 mL 0, 2.5, 5, 10, 25 ppm yumurta protein kontrolü

4. 2 mavi işaretli enzim yaftalı antikor eşleniği içeren 5.0 mL şişe

5. 1 yeşil işaretli 24 mL K-Blue® sabstrat şişesi

6. 1 kırmızı işaretli 32 mL Red Stop çözeltisi şişesi

7. 10 mM PBS kuru pudra özüt çıkarma çözücüsü içeren folyo kese. Her bir kese damıtık ya da iyonlarından arındırılmış suda (pH 7.4) 1 L hazırlamaya yeter.

8. Geniş ağızlı şişede 40 mL, 10 mM PBS Tween yıkama miyarı. Her bir şişe damıtık ya da iyonlarından arındırılmış suda 1 L hazırlamaya yeter.

9. Numune kabında 50 gram özüt katığı

10. Özüt katığı ölçmek için kepçe

11. Kullanım kılavuzu

 

ÖNERİLEN ANCAK VERİLMEYEN MALZEMELER

 

1. Alerjen Özüt Çıkarma Kiti (Neogen #8429 kalemi)

a. 20 plastik tek kullanımlık özüt şişesi

b. 20 tapalı numune toplama tüpü (12 x 75 mm)

2. 250 mL Erlenmeyer şişeleri (özüt kiti kullanılmıyorsa numune başına bir tane)

3. 60oC ± 1o sıcaklığı idame ettirebilecek ve 250 mL Erlenemyer şişeleri tutmak için bilezikli çalkalayıcı su banyosu.

4. Whatman #4 filtreleri ya da eşdeğeri

5. Santrifüj (isteğe bağlı)

6. 50 - 200 µL ayarlı pipet (Neogen #9276 kalemi)

7. 12 kanallı pipet (Neogen #9273 kalemi)

8. Pipet uçları (Neogen #9410 kalemi)

9. Kronometre (Neogen #9426 kalemi)

10. 550 nm filtreli Microwell okuyucu (Neogen #9301/302 kalemi)

11. PARAFILM® M laboratuar filmi

12. Yıkama çözeltisinin hazırlanması için 1 L şişe (Neogen #9472 kalemi)

13. Özüt çözeltisi hazırlamak için 1 L ısı emniyetli şişe (Neogen #9472 kalemi)

14. Kağıt havlu ya da eşdeğeri emici malzeme

15. Microwell tutucu (Neogen #9402 kalemi)

16. Suya dayanıklı gazlı kalem

17. Yıkama şişesi (Neogen #9400 kalemi)

18. Damıtık ya da iyonlarından arındırılmış su

19. Çok kanallı pipet için 3 miyar teknesi (Neogen #9435 kalemi)

20. 125 mL ölçme kapasiteli ölçekli silindir (Neogen #9368 kalemi)

21. 5 g tartma kapasiteli tartı (Neogen #9427 kalemi)

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

1. Yumurta Alerjeni için bileşenler, örneğin kontrol ve özüt çıkarma miyarları aşağıdaki alerjik malzemelerden bir ya da bir kaçını içerebilir; kazein; yumurta proteini; yerfıstığı proteini; soya proteini; fıstık proteini. Eğer bunlardan her hangi birine alerjik tepkiniz varsa lütfen bu ürünü kullanırken dikkatli olun.

2. Kullanılmadığı zamanlarda kit 2 - 8oC (35 - 46oF) soğutmalı ortamda saklanmalıdır.

3. Kit bileşenleri son kullanım tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

4. Bir kit seri numarasına sahip miyarlar ile başka bir kit seri numarasına sahip miyarları bir arada kullanmayın.

5. Bir test için 24 hokkadan fazla kullanmayın.

6. Usulüne uygun pipet kullanın (örneğin, pipet uçlarını açınız, temiz uçlar kullanınız)

7. Sadece belirtilen bekletme sürelerini kullanın. Farklı sürelerde yanlış sonuçlar alınabilir.

8. Kullanımdan önce kitleri oda sıcaklığına (18 - 30oC, 64 - 86oF) getirin.

9. Ortam sıcaklığında kitin uzun süre bekletilmesine müsaade etmeyin.

10. Test kitlerini dondurmayın.

11. Her bir numune için karşılıklı kirlenme olasılığını ortadan kaldırmak adına temiz cam eşya kullanın. Her bir numuneden sonra cam eşyaların tümünü çok iyi bir şekilde yıkayın.

 

İŞLEMLER ÜZERİNE NOTLAR

 

1. Sabstrat. K-Blue Sabstratı kullanıma hazırdır. Sabstrat renksiz ile açık mavi arasında olmalıdır - koyu mavi olmuşsa atın. Bir miyar teknesine sadece gerekli miktarda sabstrat dökülmelidir. Kullanılmamış sabstratı şişeye geri koymayın. Miyar teknesini sabstratı ihtiyaç olana kadar ışıktan korumak için kapalı tutun.

2. Eşlenik. Bu kit ile verilen eşlenik kullanıma hazırdır. Bir şişe 24 hokka için yeterli olmaktadır. Miyar teknesini kapatmak sureti ile eşleniği doğrudan ışıktan ve kirlenmeden koruyun.

3. Özüt çıkarma çözeltisi. Özüt çıkarma çözeltisi hazırlamak için 1 L damıtık ya da iyonlarından arındırılmış suya bir folyo kesesi, 10 mM PBS özüt çözücüsü ekleyin. Tamamı ile karıştırana kadar hafifçe çalkalayın. Kullanmadığınız her hangi bir kısmını kapatıp 2 - 8oC (35 - 46oF) sıcaklıkta soğutmalı olarak saklayın.

4. Yıkama tamponu. Yıkama tamponu hazırlamak için tüm yıkama tamponu konsantresini boş bir 1 L kaba doldurun. Yıkama tamponu konsantresi şişesini, tümünün alınmasını sağlamak amacı ile damıtık ya da iyonlarından arındırılmış su ile çalkalayıp 1 litrelik kaba dökün. 1 litrelik kaba damıtık ya da iyonlarından arındırılmış su ekleyip tamamen karışana kadar hafifçe çalkalayın. Kullanmadığınız her hangi bir kısmını kapatıp 2 - 8oC (35 - 46oF) sıcaklıkta soğutmalı olarak saklayın.

Not: Test kitinin tümü kullanıldıktan sonra özüt çözeltisi ve yıkama tamponunun kullanılmamış kısımlarının tümünü atın.

5. Antikor hokkaları. Bu hokkaları kullanılmaları gerekene kadar paketlerinden çıkarmayınız. Hokkaları paketlerinden ancak tüm numunelerin özütü alındıktan ve test işlemi başlamaya hazır olduğunda çıkarın.

 

NUMUNE HAZIRLANMASI VE ÖZÜT ÇIKARILMASI

 

Test edilecek numunelerin kabul gören numune alma tekniklerine göre alınması gereklidir (bakınız Neogen Besin Alerjenleri El Kitabı). Numune öğütülmeli ve özüt işlemine devam edilmesinden önce tamamı ile karıştırılmalıdır.

 

1. Özüt çözeltisini işlem notlarında belirtildiği şekilde hazırlayın.

2. Özüt çözeltisini çözeltinin içerisinde olduğu şişeyi su banyosuna batırıp 60oC sıcaklığa kadar ısınmasına müsaade etmek sureti ile önceden 60oC (140oF) sıcaklığa kadar ısıtın.

3. Numune alma ve toplama usulünüzü kullanarak bir temsil numunesi alın ve çok ince parçacık ebatına öğütün.

4. 5 gram numuneyi ya da 5 mL sıvı numuneyi 250 mL Erlenmeyer şişeye aktarın.

5. Özüt katığından kepçenin bir seviyesinde numune şişesine ekleyin.

6. 60oC (140oF) özüt çözeltisinden 125 mL kadarını numune şişesine ekleyin.

7. Numune şişesini PARAFILM ile kapatmak sureti ile özüt alma sırasında sıçramamasını sağlayın.

8. 60oC (140oF) su banyosunda 15 dakika boyunca çalkalamak sureti ile (150 rpm) özüt çıkarın. Şişeyi banyodan çıkarın.

9. Malzemenin, numunenin bir miktarının çökmesini sağlamak için 5 dakika kadar çökmesine müsaade edip diğer adıma geçin.

10. Özütü en az 5 mL çözeltiyi Whatman #4 filtreden geçirip süzülmüş sıvıyı numune olarak almak sureti ile filtreleyin. ALTERNATİF: 14000 rpm ile 5 dakika (daha düşük hızlar için 20 dakika) santrifüj yapın. Berrak yüzeni numune olarak alın.

11. Analize başlamadan önce özütlerin oda sıcaklığına kadar soğumasına müsaade edin.

12. Analiz bittikten sonra özütleri atın.

 

TEST İŞLEMLERİ

 

Kullanmadan önce test kitini ve tüm miyarları oda sıcaklığına (18 - 30oC, 64 - 86oF) getirin.

1. Paketten kırmızı işaretli karıştırma hokkalarından numune sayısına eşit sayıda hokka alın ve kontroller için de 5 kırmızı işaretli karıştırma hokkası daha alın, hokka tutucuya yerleştirin.

2. Folyo paketten antikor kaplı hokkalardan karıştırma hokkaları ile aynı sayıda alın. Kullanılmayan antikor kaplı hokkaları nem alıcı ile birlikte hemen pakete geri koyun. Antikorları nemden korumak için paketin ucunu kapatın ve sabitleyin. Şeridin bir ucunu "1" şeklinde işaretleyin ve şeridi hokka tutucuya işaretli tarafı solda olacak şekilde yerleştirin.

3. Her bir miyarı miyar şişesini hafifçe çalkalayarak karıştırdıktan sonra kullanın.

4. Her bir transfer için yeni bir piet ucu kullanarak 150 µL kontrol ve numune özütünü aşağıdaki kalıba uygun olarak kırmızı işaretli aktarım hokkalarına koyun. Bir defada azami 12 hokka şeridi işleme sokun.

 0-2,5-5-10-25-S1-S 2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S1-S14-S15-S16-S17-S18-S19

5. Uçları 12 kanallı pipete takın ve 100 µL kontrol ve numune özütünü antikor kaplı hokkalara aktarın. Hokka tutucusunu düz bir yüzeyde ileri geri sürerek 20 saniye karıştırın.

6. Mikro hokkaları oda sıcaklığında (18 - 30oC, 64 - 86oF) 10 dakika süre ile bekletin. Kırmızı işaretli aktarım hokkalarını atın.

7. Hokkaların içindekileri bir lavaboya boşaltın. Bir yıkama şişesi ile her bir antikor hokkasına yıkama tampon çözeltisinden dökün ve boşaltın. Yıkama işlemini 5 defa tekrar edin ve bir kağıt havlu üzerine ters olarak hafifçe vurarak kalan yıkama çözeltisini de atın.

8. Mavi işaretli bir şişeden temiz bir miyar teknesine gerekli miktarda eşlenik dökün.

9. 12 kanallı pipeti ve yeni uçları kullanarak 100 µL eşleniği hokkalara aktarın ve düz bir yüzeyde ileri geri sürerek 20 saniye karıştırın.

10. Oda sıcaklığında (18 - 30oC, 64 - 86oF) 10 dakika süre ile bekletin.

11. 7 numaralı adımda anlatıldığı gibi tüm hokkaları yıkama tampon çözeltisi ile yıkayın.

12. Yeşil işaretli bir şişeden temiz bir miyar teknesine gerekli miktarda sabstrat dökün.

13. 12 kanallı pipeti ve yeni uçları kullanarak 100 µL sabstratı hokkalara aktarın ve 20 saniye karıştırın. Uçları çıkarmayın.

14. Oda sıcaklığında (18 - 30oC, 64 - 86oF) 10 dakika süre ile bekletin.

15. Kırmızı işaretli bir şişeden temiz bir miyar teknesine gerekli miktarda Red Stop çözeltisi dökün.

16. Sabstrat koymak için kullandığınız uçları kullanarak 100 µL Red Stop çözeltisini hokkalara aktarın ve 20 saniye karıştırın.

17. Mikro hokkaların altlarını silin ve 650 nm filtreli bir Microwell okuyucu ile okuyun.

18. Test sonuçlarını Neogen Stat Fax Microwell okuyucu ile ya da eşdeğeri şerit okuyucusu ile değerlendirin. Eğer şerit okuyucu kullanıyorsanız sonuçları Neogen Log/Logit Yazılımını kullanarak hesaplayın.

 

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

 

Nicelik sınırları: 2.5 ppm (bu testin güvenilir olarak yumurta alerjenini algılayabileceği kalibrasyon eğrisindeki en düşük konsantrasyon noktası olarak tanımlanmıştır).

Nicelik aralığı: 2.5 - 25 ppm (25 ppm üzerindeki numunelerin değerlendirilmesinde seyreltme talimatları için bir Neogen temsilcisi ile irtibata geçin).

Not: Besin katkılarındaki emtia muhteviyatlarındaki değişiklikler nedeni ile 10 ppm altındaki seviyeler sadece araştırma amaçlı olarak uygun şeklinde düşünülebilir.

 

MÜŞTERİ SERVİSİ

 

Neogen Müşteri Destek ve Teknik Servisine Doğu Saati ile sabah 8:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında 800/234-5333 ya da 517/372-9200 numaralarını arayıp Neogen satış temsilcisi ya da Teknik Servisini istemek sureti ile ulaşabilirsiniz. Bu ürünün ve tüm Neogen test kitlerinin kullanımına dair eğitim ücretsiz olarak verilmektedir.

 

MEVK BİLGİLERİ MEVCUTTUR

 

Malzeme emniyeti veri kayıt formları (MEVK) hem bu kit hem de tüm diğer Neogen test kitleri için Neogen Internet Sitesinden www.neogen.com/msds.html adresinden ya da Neogen'i 800/327-1619 ya da 517/372-9200 numaralarından arayarak edinilebilir.

 

GARANTİ

 

Neogen Şirketi, yalnız ürünlerinin yapımında kullanılan malzemelerin standart kalitede olduğu dışında hiçbir konuda açık ya da ima edilmiş her hangi bir garanti vermemektedir. Eğer her hangi bir malzemede defo söz konusu olursa Neogen yerine ürün verecektir. Alıcı, bu ürünün ya da tüm kestirim ürününün kullanımından doğabilecek her türlü risk ve yükümlülüğü üstüne alır. Bu ürünün her hangi bir amaç doğrultusunda pazarlanabilirliğine dair hiçbir garanti söz konusu değildir. Neogen bu ürünün kullanımından doğrudan ya da dolaylı şekilde doğabilecek her hangi bir özel ya da bağıl zarardan ya da masraftan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

 

Tekli ve çoklu alımlar için fiyatlar farklıdır. Bu sebeple fiyat belirtilmemiştir.

Sipariş miktarları, fiyatlar ve ödeme koşulları için lütfen bizimle sitenin sağ üst köşede bulunan iletişim bilgileri ile iletişime geçiniz.

  

Ürün yorumları

Ürün hakkında henüz hiç yorum yapılmamış. Sadece site üyeleri ürün yorumu yapabilir.