BAYİLİKLERİMİZ VE DİSTRİBÜTÖRLÜKLERİMİZ

Etik politikamız

  

SMWebMarket ürün satış ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler sırasında gerek tedarikçilerimiz gerekse müşterilerimizin geliştirilmesi ve amaca uygun üretim yapması hedeflerimiz arasındadır. Tedarikçilerimize orta ve uzun vadede etik ticaret ve çalışma koşulları, ürün güvenliği ve kalitesi hakkında teknik destek sağlanması hedefe ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.

 

Firmamız etiklik ilkesi doğrultusunda; bünyesindeki açık iş pozisyonlarına herkesin ulaşabileceği şekilde gerekli yerlere ilanlar verilir ve insanlar ilgili pozisyonlara kendileri başvururlar, iş ilanları eşit şartlarda herkese açık yayınlanmaktadır. 

 

Firmamız tarafından çalışanların yemek ihtiyaçları karşılanır. Maaş politikası ve sosyal imkanlar devlet tarafından belirlenen asgari ücret politikası üzerindedir. Tüm çalışanlarımıza eşit haklar verilmiştir, kadın veya erkek, beyaz yada zenci herkes eşit hakka sahiptir. Çalışanlara kötü davranılmaz, kişisel ve manevi değerleriyle oynanmaz. Aşağıdaki uygulamalar etiklik ilkesinin sağlanması için devam ettirilecektir;

 

- Çalışanların yasalara uygun şartlarda haklarının verilmesi ve beklentilerin karşılanması, 

- İşveren ve çalışanın yasal hakların sağlandığının ortak kabul görülmesi, 

- Çalışanların zam ve diğer ihtiyaçlarının zamanında ve çalışanları tatmin edecek boyutta yapılması, 

- Çalışanlara geçinebileceği ve firmanın sağlayabileceği en yüksek standartların sağlanması, 

- Çalışanların yapamayacakları yada engellerinden dolayı gerçekleştiremeyeceği işlerin zorla yüklenmemesi,

- Çalışanlara en iyi mesleki ve teknik bilgi ve ekipmanların sağlanması,; 

- Hâlihazırdaki çalışan sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal zorunlulukların tam olarak uygulanması,